Cerkiew św. Jerzego

Atrakcje regionu ząbkowickiego cerkiew

Cerkiew św. Jerzego

Cerkiew św. Jerzego 600 400 a_hns_up

Dawny kościół szpitala bożogrobców ufundowany w 1319 roku przez księcia Mikołaja ziębickiego i ząbkowickiego wójta Jana Secklina. Budynek sprzedano miastu w 1538 roku, a podczas wojny trzydziestoletniej kościół został spalony. Z pierwotnego kościoła zachowało się jedynie prezbiterium. Korpus kościoła był wielokrotnie przebudowywany. Od lat 60. XX wieku kościół jest użytkowany przez parafię prawosławną. Wewnątrz ustawiono współczesny ikonostas.