Polityka

Cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

SERWISU INTERNETOWEGO HOTELNASKARPIE.COM

1. Niniejsza polityka plików cookies Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu Internetowego. Polityka ta zawiera przede wszystkim informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies, innych podobnych technologii oraz narzędzi analitycznych.

2. Właścicielem i administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka JS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (adres siedziby: ul. Działkowca 14A, 57-200 Ząbkowice Śląskie i adres do korespondencji: ul. 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890061; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 042 000,00 zł; NIP: 8871813176, REGON: 364347687; adres poczty elektronicznej: kontakt@hotelnaskarpie.com oraz numer telefonu: (+48) 733 455 055 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą w Serwisie Internetowym.

3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce plików cookies i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik, Serwis Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

4. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

5. Pliki cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Serwisu Internetowego, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1)     własne (tworzone przez stronę Serwisu Internetowego Administratora) oraz

2)     należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego:

1)     sesyjne (przechowywane do czasu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2)     stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1)  niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego),

2)  funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Serwisu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3)  analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu Internetowego),

4)  marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Serwisu Internetowego, takich jak portale społecznościowe lub inne strony należące do tej samej sieci reklamowej co Serwis Internetowy)

5)

6.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stron Serwisu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików cookies w Serwisie Internetowym Administratora zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego (pliki cookies analityczne i wydajnościowe)
renderowania i wyświetlania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których dana osoba nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki cookies (w tym okres funkcjonowania plików cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Serwisu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/  lub:  https://www.cookie-checker.com/

8. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

10. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem i analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

11. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

12. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Serwisie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

13. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

14. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

15. Serwis Internetowy może zawierać także odnośniki do innych stron internetowych, które wykorzystują własne pliki cookies (np. wtedy gdy Użytkownik zostaje przekierowany do Modułu Rezerwacji na platformie KWHotel.com). Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką plików cookies tam ustaloną. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

Skontaktuj się

Z Nami