• No categories

Park Techniki w Złotym Stoku

Park Techniki w Złotym Stoku

Park Techniki w Złotym Stoku 600 400 a_hns_up

Replika średniowiecznej osady górniczej. Konstruktorzy wystawionych urządzeń wykazali się chirurgiczną precyzją i artystycznym rozmachem. Techniczne dzieła sztuki zostały stworzone na podstawie rycin Georgiusa Agricoli.